Sistemes d'Automatització en Edificis

En què consisteix l’automatització d’edificis?

Són els sistemes d’automatització d’edificis els que s’encarreguen principalment de controlar el sistema de calefacció, l’aire condicionat d’un edifici i que permeten gestionar i controlar eficaçment l’energia, el benestar i l’eficiència energètica.

No obstant això, a mesura que avancem en l’era de la digitalització, la incorporació d’aquests sistemes, exerceix un paper més important en la vida quotidiana.

Les noves tecnologies en matèria d’automatització, control i gestió d’instal·lacions, permeten avui dia, no sols supervisar i actuar a distància sinó també aconseguir que el sistema prengui decisions respecte a la seguretat i eficiència.

Això, ha significat poder realitzar sistemes amb uns graus de confort i eficiència elevats. Aquests sistemes, tenint en compte el cost de l’energia i l’impacte mig ambiental, no han de ser exclusius de grans indústries o grans superfícies.

La immòtica i l’automatització d’edificis intel·ligents

La combinació amb la il·luminació per a incrementar el confort i el benestar, l’optimització de la utilització de l’espai a través de la gestió de les habitacions o la integració amb recursos energètics distribuïts, com a panells solars i bateries, per a optimitzar l’ús de l’energia.

Són algunes de les característiques que poden integrar-se en els sistemes de gestió d’edificis.

Falta un canvi de model energètic on totes les edificacions gestionin la seva energia i l’optimitzin al màxim.

L’estalvi econòmic ha de servir de retorn d’inversió cap a un requeriment energètic

L’automatització d’edificis

Els nous sistemes per a edificacions, anomenats BMS (Building Management Systems), aposten per una intel·ligència distribuïda:

Sistemes com LonWorks o KNX, en essència, estan formats per sensors i actuadors.

No hi ha un controlador únic.

Els sensors recullen informació i els actuadors, en funció de la parametrització realitzada, actuen en conseqüència.

La comunicació es realitza amb un BUS i protocols de comunicació estandarditzats i oberts de manera que la instal·lació pugui ser integrada per elements de diferents fabricants.

Estructura centralitzada on una sola CPU rep tota la programació.

Durant el disseny s’ha de prendre la precaució d’atorgar la màxima independència a cada part de la instal·lació per a evitar avaries en cascada o caigudes de sistema que deixin inoperatives les instal·lacions

KNX Partner - SIGNUM

Gràcies a la immòtica i l’automatització d’edificis, s’integren diferents protocols i tecnologies, tota la gestió energètica i d’instal·lacions per a poder visualitzar i controlar les edificacions, gestionar despeses energètiques i control d’avaries en temps real.

Què podem fer per a tu

Posa’t en contacte amb nosaltres