Immòtica i automatizació d'instal·lacions

Les noves tecnologies en matèria d’automatització, control i gestió d’instal·lacions, permeten avui en dia, no només supervisar i actuar a distància sinó també assolir que el sistema prengui decisions envers a la seguretat i eficiència.

Això, ha significat poder realitzar sistemes amb uns graus de confort i eficiència elevats. Aquests sistemes però, tenint en compte el cost de l’energia i l’impacte medi ambiental, no han de ser exclusius de grans indústries o grans superfícies.

Cal un canvi de Model energètic on totes les edificacions gestionin la seva energia i la optimitzin al màxim. L’estalvi econòmic ha de servir de retorn d’inversió cap a un requeriment energètic inferior i per tant més sostenible.

Els nous sistemes per edificacions, anomenats BMS (de l’Anglès Building Management Systems), aposten per una intel·ligència distribuïda:

Sistemes com LonWorks o KNX, en essència, estan formats per sensors i actuadors. No hi ha un controlador únic. Els sensors recullen informació i els actuadors, en funció de la parametrització realitzada, actuen en conseqüència.

La comunicació es realitza amb un BUS i protocols de comunicació estandarditzats i oberts de manera que la instal·lació pugui ser integrada per elements de diferents fabricants.

Es fuig d’una estructura centralitzada on una sola CPU rep tota la programació. I durant el disseny s’ha de prendre cura d’atorgar la màxima independència a cada part de la instal·lació per tal d’evitar avaries en cascada o caigudes de sistema que deixin inoperatives les instal·lacions.

Signum integra amb diferents protocols i tecnologies, tota la gestió energètica i d’instal·lacions per a poder visualitzar i controlar les edificacions, gestionar despeses energètiques i control d’avaries en temps real.

Què podem fer per a tu

Posa’t en contacte amb nosaltres