Punt de recàrrega cotxe elèctric - SIGNUM

En el cas que estiguis interessat a adquirir un cotxe elèctric, en SIGNUM et brindem tota la informació sobre aquest tema perquè tinguis en consideració tot el que necessitis per a la instal·lació punt de recàrrega cotxe elèctric.

Instal·lació d’un punt de recàrrega per al cotxe elèctric en un garatge comunitari

Instalación punto de recarga coche eléctrico - SIGNUM

Sobre la base de la normativa vigent podem carregar fàcilment el nostre cotxe elèctric en un pàrquing comunitari.

Cal informar a la comunitat

Una és informant a tots els amos del garatge sobre la possibilitat de carregar el vehicle des d’un endoll existent en el garatge i perquè tots l’acceptin.

De no acceptar aquesta opció entre els veïns, pot instal·lar-se un mesurador digital just després del comptador del garatge, amb la finalitat de costejar l’energia que es consumeixi en recarregar l’automòbil.

Instal·lar un comptador secundari com a punt de recàrrega cotxe elèctric

De la mateixa manera per a la primera opció, la càrrega s’efectuarà a través d’un punt existent en el garatge. També en aquesta opció és necessari que tots els veïns arribin a un acord.

Finalment, l’última opció és realitzar una instal·lació que vagi des del comptador de la casa fins al punt de recàrrega.

Punt de recàrrega instal·lat concorde a la normativa

La instal·lació ha de fer-se segons el REBT 2002 ITC BT 52 en el qual s’especifiquen les particularitats tècniques de la pròpia instal·lació.

Quanta potència elèctrica necessito?

El tipus de potència elèctrica estarà determinada segons la mena de càrrega que es vulgui tenir; lenta, semi-ràpida o ràpida.

Quan es tracta d’habitatges, la càrrega lenta és la més viable ja que l’exigència de potència no seria superior a 3,7 kw i inferior a 15 kw, potència que fàcilment podem adquirir en la comunitat.

Pot aprofitar-se el comptador ja existent en l’habitatge si té potència suficient o si és possible demanar un increment de potència.

L’altra opció és demanar un comptador de càrrega exclusiu, amb un cost més elevat, perquè caldrà afrontar el pagament d’una factura elèctrica únicament per la càrrega del vehicle.

Quins carregadors existeixen per a la recàrrega d’un cotxe elèctric?

Existeix l’opció de la càrrega semi ràpida (en corrent altern i continu) de 15 kW en menys de 40kW en comunitats però el cost de les adaptacions i el terme de potència corresponent acostuma a ser elevat.

Per a una càrrega ràpida de potència igual o superior a 40kw i inferior a 100 kw són necessàries infraestructures que no poden subministrar-nos en les comunitats. La durada de la càrrega és d’uns 30 minuts.

En definitiva podem afirmar que el cotxe elèctric és l’esdevenir i nosaltres disposem de la reglamentació necessària que ens permet que la instal·lació del seu punt de recàrrega es realitzi de la forma més senzilla i amb un baix cost.

Des de SIGNUM t’oferim el servei d’assessorament, legalització i la instal·lació del punt de recàrrega per al teu cotxe elèctric.