Centros de Procesamiento de Datos

Els Centres de Processament de Dades, coneguts amb les sigles CPD, són recintes on es concentren totes les comunicacions d’una entitat. Tot els elements de comunicació i servidors són col·locats de manera ordenada dins de bastidors tancats anomenats “Racks”. Molts d’aquests equips es dupliquen per tal de garantir el servei en cas d’aturada fortuïta (averia) o programada (manteniment) formant sistemes redundants.

La gran concentració d’equipament en llocs tancats fa que la temperatura tingui que ser controlada i refrigerada per equips de climatització exclusius i en servei continu. Per tant, l’equipament de refrigeració assoleix un paper crític en el funcionament de tot el CPD.

Una de les últimes instal·lacions que hem realitzat, responia aquesta problemàtica. Se’ns demanava que es controlés les temperatures de manera permanent i en cas d’aturada del sistema de refrigeració principal, s’activés un sistema de climatització auxiliar. Aquests control tenia que ser totalment integrable amb el sistema BMS que tenia el Client, pel que vàrem optar per dissenyar un sistema propi de control desenvolupat amb tecnologia KNX.

ETS5: Software de programació KNX

Mitjançant una pantalla principal en la taula de l’operador, es controlarien les temperatures, alarmes i climatitzadors auxiliars dels dos CPDs. L’activació dels climatitzadors, podia ser automàtica o manual.

Paral·lelament, en cada CPD es col·locaria una pantalla per visualitzar i poder activar de manera supervisada la climatització auxiliar. Per dur a terme aquesta instal·lació es va estendre una mànega de Bus KNX/TP donat que les distàncies eren reduïdes i mitjançant una passarel·la KNX/IP el sistema quedava connectat a la pròpia xarxa per a poder fer el tractament oportú de les dades i alarmes enregistrades. Les pantalles dels CPDs incorporaven entrades analògiques per a connectar les sondes de temperatura i mitjançant actuadors col·locats al quadre elèctric i connectats al bus s’activaven els climatitzadors auxiliars.

La simplicitat d’aquesta estructura, va reduir el cost de la instal·lació, disposant d’un sistema totalment ampliable i obert.

 

 

Similar Posts