edificios-inteligentes-edificios-de-viviendas
/ / Edificis Intel·ligents 1 – Edificis d’habitatges
Automatización

Edificis Intel·ligents 1 – Edificis d’habitatges

En la lluita pel canvi climàtic, cal aprofitar al màxim els recursos energètics distribuint intel•ligentment l’energia consumida per al funcionament de qualsevol edifici. En el post d’avui anem a abordar un exemple d’un edifici d’habitatge que resumirem en els punts d’una instal•lació de gestió i control d’un edifici tipus de 3 plantes amb 6 habitatges i garatge de dues plantes.

Ens centrem avui principalment en els serveis comuns, el nostre disseny es basa en els següents punts:

Control i regulació de l’enllumenat

Control d’accessos

Seguretat

Control i gestió d’incidències

Control i regulació de l’enllumenat

Tota la il•luminació de la instal•lació està gestionada per detectors de presència combinats amb un controlador DALI (Digital Addresable Lighting Interface), depenent de la lluminositat exterior i presència que regularà les lluminàries. En hores de llum del dia, on hi ha una contribució d’il•luminació natural exterior suficient, s’apagaran les enceses de reforç. La enceses permanents dels replans, es regulen al mínim garantint 50 lux davant les portes d’ascensor i quan es detecta moviment s’augmenta la regulació i s’encén el reforç del replà ocupat, evitant així l’encesa de totes les plantes.

El controlador s’encarrega de comptabilitzar el nombre d’hores de funcionament de cada grup i genera les alertes configurades per a la substitució de l’equipament o llums que estan a prop del final de la seva vida útil. També es disposa de control d’incidències, si un equip deixa de funcionar per a qualsevol raó, es generen les alarmes i/o alertes necessàries per a procedir a la seva substitució.

Les lluminàries de reforç, no essent tan crítics com les permanents, són controlats per actuadors. Estan dissenyats per donar confort a l’estada i per tant la seva encesa, ja condicionada per la manca d’il•luminació natural, és sense regulació.

Al garatge, les lluminàries s’agrupen per plantes i sectors, per tal que s’encenen només les lluminàries corresponents a la detecció de vehicles o persones a les zones ocupades.
Tota informació d’estat, hores de funcionament, valors de regulació, alarmes, etc., s’envien al Server. Ell s’encarregarà d’avaluar consums generals de l’edifici i gestionar alarmes/avisos per notificar a les persones designades.

Control d’accessos

El sistema de vídeo-porter automàtic, mitjançant la placa connectada a la xarxa, pot ser controlada des del display de l’habitatge, la televisió o fins i tot el telèfon, poden obrir la porta i enviar l’ascensor a la planta baixa amb el pre-marcat de la planta de destí.

Mitjançant lectors RFID (Radio Frequency Identification) o NFC (Near Field Communication) és possible realitzar l’obertura de portes i permetre l’ús de l’ascensor.

Seguretat

En cas d’un incendi, el servidor activarà l’enllumenat a romandre encés i a la màxima regulació per alleujar la baixa visibilitat produïda per l’efecte del fum, mentre que les flames no afectin a la instal•lació i facilitar al màxim l’evacuació. El temps de reacció és molt important en cas d’una evacuació d’emergència: com les cases estan integrades amb la resta de l’edifici, qualsevol esdeveniment que impliqui evacuació, farà sonar l’alarma en cada un dels displays de l’habitatge informant dels passos a seguir.

S’activaran les ventilacions de sobrepressió d’escala i extracció, bloquejant l’entrada d’aire per evitar avivar les flames.

Control i gestió d’incidències

Integrant detectors de inundació i gas, el sistema controla que no hi hagi cap fuita. Actuant sobre les electrovàlvules d’entrada i generant l’avís a les cases.

Les avaries elèctriques són controlades des de càmeres auxiliars, incorporades als interruptors magneto-tèrmics i diferencials. També és possible integrar les lectures de consum de tot l’edifici, podent actuar sobre les instal•lacions i reduir el consum en cas d’aproximar-se a la potència màxima de l’edifici. Això permet ajustar al màxim la contractació de potència i permet que l’edifici gestioni, segons les necessitats de cada moment.

 

Aquests són punts de partida a controlar. Un bon disseny permet la seva ampliació i escalabilitat, podent integrar nous sistemes o implementar els esmentats per fases. L’ús de sistemes oberts i estandarditzats, garanteix no dependre d’un sistema propietari que amb el temps pot ser descatalogat i per tant, vetar-nos de futures incorporacions o ampliacions.

 

 

Similar Posts