edificis eficients

El passat 6 de Febrer, el Consell del Banc Europeu d’Inversions, va aprovar un nou instrument financer, Smart Finance for Smart Buildings.

L’Objectiu és fer més atractives per inversors privats, els projectes d’eficiència energètica en edificis residencials.

Amb la pretensió de desbloquejar 10.000 milions d’euros d’aquí al 2020, en fons públics i privats per a projectes d’eficiència energètica.