Instalación eléctrica de una vivienda

Com funciona una instal·lació elèctrica?

Una instal·lació elèctrica d’un habitatge és un sistema que inclou tots els components necessaris per a proporcionar electricitat. Hi ha dos tipus d’instal·lacions:

1) Instal·lació de servei que proporciona electricitat a una residència o edifici individual

2) Instal·lació de distribució que proporciona electricitat a un grup d’edificis en les proximitats.

Instal·lació elèctrica d'un habitatge

El procés d’instal·lació comença amb un estudi del lloc en el qual es requereixi la instal·lació, seguit pel disseny i l’especificació de l’equip per a satisfer les necessitats del client i finalitza amb la instal·lació i posada en marxa.

Instal·lació elèctrica d’un habitatge

La instal·lació elèctrica de l’habitatge consta de dues parts:

https://www.signum.cat/ca/quins-son-els-5-electrodomestics-que-mes-consumeixen-energia/
  1. Instal·lació de cablejat: És el primer pas per a dotar amb electricitat qualsevol domicili, edifici, equipament… La instal·lació de cablejat ens permet portar electricitat des de la xarxa de distribució pública de la companyia elèctrica fins al domicili de l’abonat. Així mateix, dins del domicili també serà necessari tirar cable per a arribar a les diferents estades.
  2. Instal·lació de punts de llum, mecanismes, preses de corrent, etc. per a dotar la nostra llar dels elements que permetin complir amb les nostres expectatives.
Instal·lació elèctrica d'un habitatge

Què és una presa a terra d’una instal·lació elèctrica?

La connexió a terra d’una instal·lació elèctrica és el procés de connectar totes les parts metàl·liques del circuit a un elèctrode de connexió a terra.

Això es fa per a evitar qualsevol descàrrega elèctrica que pugui ocórrer quan algú que està connectat a terra toca objectes metàl·lics.

El procés també ajuda a mantenir la seguretat i també prevé la corrosió dels objectes metàl·lics que estan exposats a l’aigua o la humitat.

Pràctiques per a millorar la seguretat elèctrica en la llar

És important seguir algunes pautes per a garantir la

– Fes que un electricista qualificat faci qualsevol treball en el cablejat o els dispositius elèctrics de la teva llar

https://www.signum.cat/ca/avantatges-de-la-il·luminacio-led-a-casa/

– Coneix on està el disjuntor i com apagar-lo

– Mantingues els teus electrodomèstics endollats a protectors contra sobretensions o regletes amb disjuntors incorporats perquè no sobrecarreguin els circuits de la teva llar.

Instal·lació elèctrica d'un habitatge

– Usa bombetes de reconeguda marca, que assegurin hagin estat aprovades per un laboratori de proves independent i que compleixin amb la normativa vigent.

– Mantingues tots els teus cables allunyats de fonts de calor com a radiadors i calefactors

Consell: Evita sobrecarregar una tomacorriente

Mai hem de connectar massa dispositius a la mateixa presa o correran el risc de sobrecarregar-se podent arribar a provocar un incendi.

Similar Posts